ÁSZF / Egyéb használati információk

ÁSZF / Egyéb használati információk

ÁSZF
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Partnerer.com weboldalt üzemeltető Muzsiketi kft. (székhelye:8800 Miklósfa, Pityer u.2..; cégjegyzékszáma: 20 09 070029; email elérhetőség: info@partnerer.com, telefonszám: +36 20 5954 123 továbbiakban: Szolgáltató) és a Muzsiketi kft által a Partnerer.com weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Általános tudnivalók
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.partnerer.com weboldalon található elektronikus közösségi szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
1.2. A Partnerer.com közösségi oldal szolgáltatásait minden olyan cég jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes regisztrációval és előfizetéssel rendelkezik, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Partnerer.hu közösségi oldal egy zárt információs oldal, ahol a tagok által feltöltött információk csak más regisztrált a tagok számára érhetőek el. A Partnerer.com közösségi oldal tagjává válni, az oldalon teljes értékű felhasználói fiókhoz jutni érvényes regisztrációval és előfizetéssel lehetséges.

2. Regisztráció, belépés, profil elérés, jogosultság az oldal használatára,tiltott tevékenységek meghatározása,árazás,számlázás felfüggesztés, adattárolás,

2.1. A Partnerer.hu közösségépítő weboldalra csak cégek (felelős vezetői által) és jogi személyek regisztrálhatnak. A weboldal használata regisztrációhoz és előfizetéshez kötött. Az oldal összes funkciójának használata a regisztrációs adatokon túl megköveteli a profil adatok minimálisan kötelező feltöltését is. A regisztráció aktiválása az előfizetés ellenértékének Muzsiketi kft számlájára való megérkezte után, 48 órán belül történik. A regisztráció 365 napig érvényes
Az oldal használatához a kötelező mezők valós adatokkal való kitöltésén túl, az alapvető információk és a profilfotó feltöltése is szükséges.

2.2. A regisztrációhoz szükséges az oldal szerződési feltételeinek és az adatvédelmi nyilatkozatának az elfogadása is.
A regisztráció elküldése után a szolgáltató a megadott email címre egy megerősítő e-mailt fog küldeni. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy emailben vagy postai úton a regisztráció elött, után bármikor a regisztrált cég felelős vezetőjét igazoló dokumentumot bemutatásra bekérje szkennelt vagy postai úton.  Az e-mailben található linkre kattintva lehet a felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.

2.3. Az általános szerződési feltétlek elfogadásával, felhasználó elfogadja. Elismeri, hogy elolvasta és figyelmesen áttanulmányozta a szolgáltatások árazását és tisztában van vele. Ezt az árazást minden esetben itt találja: https://partnerer.com/arak-fizetes/. Áraink nettó árak és forintban értendőek.

2.4. A regisztráció és a felhasználó teljeskörű jogai akkor lépnek életbe amikor a kiválasztott csomag ellenértéke a szolgáltató számlájára beérkezik és ennek visszaigazolása (beérkezéstől számítva maximum 48 óra) megtörténik. Innentől felhasználó teljes jogú tag.

2.5. Sikeres előfizetés/regisztráció esetén a felhasználó köteles a saját profil oldalán a profiladatok minimális kitöltésére, profil fotó csatolására. Ezeket szolgáltató ellenőrizheti és a hitelességet bizonyító dokumentumokat bekérheti. Amennyiben a kitöltött adatok hitelességét igazoló dokumentumot a felhasználó nem adja rendelkezésére szolgáltatónak a bekéréstől szűmított 48 órán belül szolgáltató felfüggesztheti felhasznákó fiókját. A profilfotónál minimális követelmény, hogy a profilfotó legyen összefüggésben a regisztrált cég tevékenységével. A profil fotó a feltöltés után az átfut egy ellenőrzésen és jóváhagyási folyamaton.

2.6. Amennyiben felhasználó, bárminemű vallási térítő tevékenységre utaló, MLM és Piramis rendszerű tevékenységet folytat vagy politikai témájú agitáló információt közöl az szoláltató bármikor törölheti és felhasznákó profilját felfüggesztheti amiről felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címére értesítést kap.

2.7. Az oldalon bármilyen felhasználó által közzétett feltöltött információk felhasználásával egy harmadik fél (pl. másik felhasználó) általi visszaélés során keletkezett károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli és azokért felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi , hogy a honlapon elhelyezett írások, hozzászólások, adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hozzászólások feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

2.8. Regisztrált és/vagy érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználó Partnerer.com oldalon történő böngészéséhez, az oldal szolgáltatásaihoz történő hozzáférési joga előfizetési díj visszafizetése nélkül az üzemeltető által az alábbi esetekben korlátozható:
Nem valódi a regisztrált cég
Bárhol közzétett, feltöltött fotók és vagy képek tartalma a felhasználók nyugalmát megzavarni képes (pl. pornográf, vagy egyéb nyugalmat megzavaró képek)
Nem valós regisztrációs adatok megadása esetén.
Bárhol közzétett tartalmakban, bejegyzésekben és hozzászólásokban sértő tartalmak szerepeltetése, ami egyéneket, vagy csoportot sért neme, kora, szexuális irányultsága, származása, vallása, faji-, nemzetiségi hovatartozása, politikai irányultsága miatt.
Bárhol közzétett tartalom ami a Partnerer.com gazdasági érdekeit sérti, pl. más szolgáltatókat direkt vagy indirekt reklámoz, vagy aPartnerer.hu oldalt, annak üzemeltetőjét és/vagy és az oldal felhasználóit becsmérli.
A belső levelezés szövegében a címzett lelki nyugalmát megzavaró, sértő tartalmak szerepeltetése esetén, ami egyéneket vagy csoportokat sért neme, kora, származása, vallása, faji-nemzetiségi hovatartozása miatt.
Bármilyen olyan kapcsolatfelvétel a tagokkal, ami alapján egy adott tag, vagy tagok a személyes biztonságukat fenyegetve, zaklatva érzik magukat és / vagy kéretlennek ítélik.
Amennyiben a felhasználó az általa az oldalon szervezett eseményen engedélyezi érvényes előfizetéssel nem rendelkezők részvételét.
Amennyiben a regisztrált tag úgy vesz részt a Partnerer.com oldalon szervezett programon, hogy az esemény napján nem rendelkezik érvényes előfizetéssel.
Amennyiben a felhasználó az általa szervezett programokon vagy általa árusított terméken nem valós adatokat jelenít meg és/vagy az általa szervezett programokon nem jelenik meg, és/vagy azokat elmaradás esetén időben nem törli.
Vallási térítő tevékenység, vagy politikai agitálás esetén.
Ha a felhasználó olyan szoftware-t, programot használ az oldal használata közben, ami megzavarja, befolyásolja a honlap rendeltetésszerű használatát.
Ha a felhasználó más, konkurens szolgáltatónak dolgozik, azokat belső információval látja el, valamint ha a felhasználó paertnerer.com oldalon és annak közösségében végzett tevékenysége célzottan arra irányul, hogy a partnerer.com közösséget, annak programszervező vagy értékesítői tevékenységét és annak tapasztalatait felhasználva más hasonló tevékenységi körű vállalkozását bármilyen formában támogassa.
Egyéb olyan visszaélések esetén, ami a közösség normális tevékenységét, hangulatát megzavarja.

2.9. A felhasználói profil inaktiválásáról, vagy törléséről a felhasználó által regisztrációkor megadott e-mail címre automatikus értesítést küld a weboldal. Az inaktiválás okáról ugyanezen e-mail címre 3 munkanapon belül értesítést kap az inaktivált felhasználó.
Amennyiben a Felhasználó az értesítést követően vállalja, hogy megszünteti az inaktiválás okát és írásban az info@partnerer.com e-mail címen ezt a tényt jelzi, az oldal üzemeltetője saját belátása szerint a Felhasználó tagságát, felhasználói profilját újra aktiválhatja, de arra nem köteles.

2.10. A Partnerer.com közösségépítő weboldalra kifejezetten tilos a következő jellegű programok feltöltése vagy termékek felvitele:
Nem valós adatokat tartalmazó tartalom (pl. az eseménynek a programszervezőben mentett időpontja nem egyezik meg a program szövegében jelzett időponttal. A termék ára nem egyezik meg a valóban fizetendő árral.)
Külföldi programok
pártprogramok, párt kampányokkal összefüggő programok, politikai rendezvények
Vallási rendezvények, különösen, valamely vallás nevében végzett térítő jellegű rendezvények
másokra, más társadalmi csoportokra sértő célú rendezvények, különösen ami egy másik résztvevőt zavarhat kora, neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt.Külföldön elérhető vagy külföldről postázott termékek.
minden olyan program, rendezvény, termék amit hatályos jogszabály tilt, vagy érvényes határozat van ellene, illetve minden olyan rendezvény vagy termék, amelynek ismert programjában tulajdonságában vagy leírásában jogszabályok által tiltott tevékenységek, jelképek szerepelnek.
Ilyen programok vagy termékek feltöltése esetén az üzemeltető a tag hozzáférését haladéktalanul korlátozhatja, tagságát törölheti a befizetett tagdíj visszatérítése nélkül.

2.11. A programok, programinformációk vagy termékek feltöltése esetén is tilos mások személyiségi, szerzői, iparjogvédelmi jogait sértő tartalmat elhelyezni az oldalon, mások személyes adatait elhelyezni az oldalon, mások vagy a weboldal üzemeltetőjének jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sértő tartalmat elhelyezni az oldalon és minden olyan tartalmat, amit hatályos törvény vagy jogszabály tilt.

2.12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap programok, termékek, üzletek rovatában elhelyezett tartalmak, adatok, információk, képek tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú információk feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

2.13. A felhasználó által elhelyezett tartalmak vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a tartalom feladóját, a tartalom elhelyezőjét terheli a felelősség. Az partnerer.com üzemeltetője kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az partnerer.com oldalain a felhasználó által elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Szolgáltató nem köteles a beküldött felhasználói tartalmat a webhelyen tárolni, megjeleníteni vagy terjeszteni.

2.14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a partnerer.com oldalon üzletét az oldal szabályai alapján és az erre vonatkozó hivatalos és érvényben lévő jogszabályok szerint tartja fent és üzemelteti.

2.15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hivatalos Partnerer.com tevékenységekhez, árucikkekhez programok szervezéséhez hasonlót vagy ugyanolyan tevékenységet folytat, terméket vagy programot szervez annyiban a honlap üzemeltetője a tag hozzáférését haladéktalanul korlátozhatja, tagságát törölheti a befizetett tagdíj visszatérítése nélkül.

2.16. Felhasználó elismeri vásárlásnál, hogy ismeri, elolvasta az adott üzlet (akitől őppen vásárol), fizetési-, szállitási- és garanciális feltételeit és a megrendelás gomb megnyomásával el is fogadje ezeket.

2.17. Szolgáltató az árváltozás jogát fenttartja és erről a felhaználót emailben vagy a közösségi felületen értesíteni fogja.

3. Partnerer segítség

3.1. Szolgáltató kifejezésre juttatja, hogy a honlap „Partnerer segítség” funkciójának nem célja az ügy teljes körű feltárása és megoldása, azonban az igen, hogy gyors, tömör és célszerű tanácsot kapjon az üggyel kapcsolatos kérdésére a Felhasználó.

3.2. A Felhasználói kérdésekre válaszoló Szakértők (jogi-, adó-, marketing tanácsadó) kizárólag a kérdésben szereplő információk alapulvételével válaszolnak. Az általuk adott tanácsok szakmai megalapozottságát biztosítják, azonban a kérdések megválaszolásából eredő károkért, illetve egyéb hátrányos következményekért felelősséget nem vállalnak, tekintettel arra, hogy a tanácsadást személyes konzultáció nem előzi meg, amely konzultáción lenne lehetőség a tényállás teljes körű feltárására. Felhasználó ezen felelősségkizárást kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg.

3.3. A Felhasználói kérdések megválaszolása nem keletkeztet megbízási jogviszonyt a Felhasználó és a Szakértő között; ettől függetlenül a Felhasználónak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a kérdésére válaszoló Szakértővel további szolgáltatások igénybevétele céljából. Ez a többletszolgáltatás a Szakértő és a Felhasználó későbbi szabad megállapodásának tárgya.

3.4. A kérdés feltevésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a nevedet és személyes adataidat nem megjelölve a kérdésedet és annak válaszát az oldalon mások számára olvashatóvá tegyük.

3.5. Felhasználó a kérdés feltevésével elfogadja azt, hogy amennyiben a kérdés egyedi megkeresést is magába foglal, az egyedi megkeresésre a Szakértő külön ajánlatot tesz, ami az állandó árlistán szereplő összegektől eltérő árazást foglal magába. A kérdés megválaszolására az esetleges egyedi ajánlattól függetlenül az állandó árlistán szereplő árak irányadóak. A kérdés megválaszolása és kidolgozása elött Felhasználó tájékoztatásra kerül az árazással kapcsolatban.

4. Adattovábbítás
Az ÁSZF elfogadásával együtt a felhasználó elfogadja, hogy a Muzsiketi kft./Szolgáltató által a felhasználói adatbázisában tárolt adatokat, felhasználó által közzétett tartalmat információkat kizárólag reklámozási, marketing céllal átadhatja harmadik félnek. Természetesen átadás előtt minden esetben ehhez szolgáltató a felhasználó beleegyezését kéri, külön minden adattal kapcsolatban.

5. Egyebek
5.1 A Partnerer.com weboldalon történő böngészés feltételezi a látogató részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Partnerer.com weboldalhoz, a weboldal meglátogatása okán az internethez való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Partnerer.com weboldalhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

5.3. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és törölheti profilját pénzvisszafizetés nélkül.

5.4. A Szolgáltató semmilyen formában nem felelős az ÁSZF megsértéséből fakadó károkért. Sem akkor, ha az ÁSZF-et a károsult sérti meg sem akkor, ha egy másik Felhasználó szabálysértéséből fakad a káreset.

5.5. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy szűrje, de nem felelős olyan megosztott információkból fakadó károkért, mely információkat nem a Szolgáltató osztott meg a Partnerer.com weboldalon.

5.6. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

5.7. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

5.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen Webhelyet felhasználó előzetes értesítése nélkül bármikor modosítsa, felfügessze, megszüntesse.

Nagykanizsa 2017. augusztus 31.